The Pacific Theological College

'Oku totonu ke faka'ataa 'e ngaahi kuki 'i ho'o palausa

Koe ngaahi koosi 'e ni'ihi e mei ngofua e 'a'ahi ke kau mai